Valné Zhromaždenia

Srdečne pozývame všetkých členov.

Valné zhromaždenie členov Urbarského a poz. spoločenstva Žehra 14.03.2020 o 13:30 sa z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu ruší !!!

Valné zhromaždenie sa uskutoční v kultúrnom dome Žehra. Oceníme ak Vašu účasť potvrdíte.(vid. kontakty). Zápisnice z valných zhromaždení a zápisnice zasadnutí výboru sú uložené v archíve UaPS Žehra.Termín a miesto stretnutia valných zhromaždení určuje výbor.