Informácie

Adresa: Urbárske a pozemkové spoločenstvo Žehra, 053 61 Žehra 45

IČO: 31310940 DIČ: 2021402713

Číslo účtu: SK13 0900 0000 0050 2899 3772