Kontakty

VÝBOR URBÁRSKEHO A POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ŽEHRA

Ing. Miloš Kočiš- predseda UaPS Žehra, mob: 0911 990 304

EMAIL: Uaps.zehra@gmail.com

Miroslav Nemčík- podpredseda UaPS Žehra, mob: 0918 334 103

Daniela Širilová- pokladník UaPS Žehra, mob: 0910 212 206

Ľubomír Kočiš- člen výboru UaPS Žehra, mob: 0905 944 303

Ing. Marek Leško- člen výboru UaPS Žehra, mob: 0908 190 564

Dozorná rada

Ing. Peter Kubaško- predseda dozornej rady, mob: 0915 931 674

Ing. Michal Dúbravský- člen dozornej rady, mob: 0905 621 902

Ing. Ján Novotný- člen dozornej rady, mob: 0905 259 853

Odborný lesný hospodár

Ing. Vladimír Sajdák- mob: 0908 783 572